Liên Hệ

Địa chỉ: 65 Gò Dầu, P.Tân Quý, Tân Phú
Điện thoại: 08.54080986 - 0918229446

Địa chỉ: 748 Tân Kỳ Tân Quý, Tân Phú
Điện thoại: 01626207087 - 0974979199

Địa chỉ: 119 Tây Thạnh, P.Tây Thạnh, TB
Điện thoại: 08.62671840 - 01222994294

Địa chỉ: 69D Quang Trung, Gò Vấp
Điện thoại: 08.54273786 - 0905312512

Địa chỉ: 52 A Hòa Bình, Quận 11
Điện thoại: 08.62734374 - 0918229446

Địa chỉ: 367 Trường Chinh - Quận Tân Bình
Điện thoại: 08.62744374 - 0918229446

Địa chỉ: 414 Bờ Bao Tân Thắng - Q.Tân Phú
Điện thoại: 08.66814115 - 0918229446


Thực Đơn Hôm Nay

Hệ thống chi nhánh

Follow Us: